Jdi na obsah Jdi na menu
 


Materiály ke stažení

Zpravodaj

 1. Nejnovější zpravodaj Zpravodaj 05.2023.pdf

 2. Zpravodaj 2023/4 Zpravodaj 04.2023.pdf

 3. Zpravodaj 2023/3 Zpravodaj 03.2023.pdf

 4. Zpravodaj 2023/2 Zpravodaj 02.2023.pdf

 5. Zpravodaj 2023/1 Zpravodaj 01.2023.pdf

 6. Zpravodaj 2022/5 Zpravodaj 05.2022.pdf

 7. Zpravodaj 2022/4 Zpravodaj.04.2022.pdf

 8. Zpravodaj 2022/3 Zpravodaj 3.2022.pdf

 9. Zpravodaj 2022/2  Zpravodaj 02.2022.pdf

 10. Zpravodaj 2022/1 Zpravodaj 01.2022.pdf

Školení povodňových orgánů obcí 2024

Měření pitných a odpadních vod 2023

Současný stav a výhledy zemědělského odvodnění

Školení povodňových orgánů obcí 2023

Malé čístírny odpadních vod 2023

Tlaková kanalizace 2023

Hospodaření se srážkovými vodami v obcích 2012

 • Co nám ukládá vodní zákon v oblasti hospodaření se srážkovými vodami Snížková.pdf

 • Právní předpisy pro odvádění srážkových vod do kanalizace a jeho zpoplatnění Šír-zpoplatnění.pdf

 • Technické možnosti odvádění a likvidace srážkových vod v urbanizovaném území Pollert.pdf

 • Společné čištění srážkových a odpadních vod v biologických nádržích Jindra-srážky.ppt

 • Trendy ve vývoji složení srážkových vod Hejzlar-atm.depozice.ppt

Vodohospodářská funkce rybníků 2009

 • Zásady návrhu MVN z hlediska provozní bezpečnosti Vrana.ppt

 • Využití a začlenění malých vodních nádrží do krajiny Šálek.ppt

 • Ekonomické využití stávajícího rybníka

Vodovodní a kanalizační přípojky

Vodní hospodářství obcí - příručka pro obce

Vodohospodářské příručky VŠERS

Povodně a protierozní ochrana

Technicko bezpečnostní dohled nad vodními díly

Co musí umět vodohospodář