Jdi na obsah Jdi na menu
 


Připravované akce

Odborné akce pro vodohospodáře pořádáné ČSVH

Odborná exkurze na VD Hněvkovice 28. 5. 2024

 • Pořadatel: ČSVH ve spolupráci se státním podnikem Povodí Vltavy
 • Vodní dílo Hněvkovice se nachází 5 km jižně od Týna nad Vltavou a spolu s vodním dílem Kořensko jsou nejnovějšími stupni Vltavské kaskády vybudovanými v letech 1986–1991. V souvislosti rozhodnutím vybudovat jadernou elektrárnu Temelín bylo nutné zabezpečit technologickou vodu výstavbou nádrže na Vltavě. Vodní dílo tvoří betonová tížná hráz se třemi korunovými hrazenými přelivy. Celková délka koruny hráze je 191 m, výška nade dnem 23,5 m. Přes korunu hráze vede veřejná komunikace. U pravého břehu je umístěna plavební komora. U levého břehu je vodní elektrárna s dvěma Kaplanovými turbínami. Současně s výstavbou VD Hněvkovice se budovala čerpací stanice na levém břehu Vltavy v těsném sousedství hráze, včetně přívodního potrubí technologické vody do areálu JE Temelín. Nedávno byla dokončena rekonstrukce bezpečnostního přelivu a plavební komory, jejímž cílem bylo navýšení průtočné kapacity manipulovatelných objektů a zvýšení odolnosti vodního díla při povodních.
 • Pozvánka na exkurzi VD Hněvkovice 28. 5. 2024 Pozvánka VD Hněvkovice .doc

Vodovodní a kanalizační přípojky

 • Datum: červen 2024
 • Místo: České Budějovice, Krajský úřad – Jihočeský kraj
 • Organizuje: ČSVH ve spolupráci s Krajským úřadem Jihočeského kraje
   

Odborná exkurze na stavbě nového bezpečnostního přelivu na VD Orlík

 • Datum: 18. září 2024
 • Místo: Vodní dílo Orlík, Klenovice 61, obec Milešov
 • Organizuje: ČSVH
 • Cílem projektu je zajistit bezpečnost VD Orlík i pro případ výskytu zcela extrémních povodní. Po rekonstrukci bude vodní dílo schopno bezpečně převést desetitisíciletou povodeň. Zabezpečení vodního díla proti účinkům velkých vod bude vyřešeno vybudováním doplňkového bezpečnostního přelivu a skluzu s vysokou kapacitou. Nový bezpečnostní přeliv o třech polích bude hrazen segmentovými uzávěry. Hrazený profil je 3 x 13,3 x 8,15 m. Kapacita nových přelivných polí při referenční hladině 354,60 m n. m. je 3 x 588 m3/s. Krytá část skluzu navazující na přeliv v podélném spádu cca 5 % je tvořena třemi železobetonovými rámy 13 m x 9 m, v délkách 53 m, 66 m a 72 m od jednotlivých polí. Navazující otevřený skluz má délku 235 m, šířku 16 m a hloubku 6 m, tvoří jej železobetonové koryto v podélném sklonu až 40 %. Vodní dílo Orlík zůstává v průběhu rekonstrukce v provozu.

Odborné akce pro vodohospodáře pořádané jinými subjekty

 

Konference VODA FÓRUM 2024 -

Konference Provoz vodovodů a kanalizací 2024 -

CzWA

 • Pořadatel: CzWA Asociace pro vodu ČR z.s.
 • Informace
  • 23. - 24. dubna 2024       Konference Nové metody a postupy při provozování ČOV, Seč
  • 13. - 17. května 2024      veletrh IFAT 2024, Německo, Mnichov
  • 22. - 23. května 2024      Konference VODA FÓRUM 2024, Valeč u Hrotovic
  • 30. - 31. května 2024      Seminář Čištění odpadních vod z malých zdrojů znečištění
  • 3. - 6. června 2024          Konference Pitná voda, Tábor
  • 4. - 5. června 2024          Setkání vodohospodářů, Kutná Hora
  • 19. - 20. září 2024           Seminář Čištění průmyslových odpadních vod, Prušánky
  • 16. - 19. října 2024          Odpadové vody 2024, Slovensko, Štrbské Pleso
  • 13. - 14. listopad 2024     Konference Provoz vodovodů a kanalizací 2024, České Budějovice

Kalendář akcí VTEI

Kalendář akcí SOVAK