Jdi na obsah Jdi na menu
 


Exkurze VD Hněvkovice 28. 5. 2024

POZVÁNKA

 

Česká společnost vodohospodářská ČSSI, z. s. Vás zve na odbornou exkurzi na

 

VODNÍ DÍLO HNĚVKOVICE

 

 

Termín:       28. května 2024

Odjezd:       12 hod. z Mariánského náměstí v Českých Budějovicích (autobus)

Příjezd:        do 17 hod.

Organizační garant: Ing. Miloslava Melounová, +420 602126288

 

Vodní dílo Hněvkovice se nachází 5 km jižně od Týna nad Vltavou. S vodním dílem Kořensko tvoří nejnovější stupně Vltavské kaskády vybudované v letech 1986–1991. VD tvoří betonová tížná hráz se třemi korunovými hrazenými přelivy. Celková délka koruny hráze je 191 m, výška nade dnem 23,5 m. U pravého břehu je umístěna plavební komora. U levého břehu je vodní elektrárna se dvěma Kaplanovými turbínami. Na levém břehu Vltavy v těsném sousedství hráze se nachází čerpací stanice, ze které vede přívodní potrubí technologické vody do JE Temelín. V letech 2020–2022 proběhlo Zabezpečení vodního díla Hněvkovice před účinky velkých vod. Zvýšila se kapacita dvou polí bezpečnostního přelivu a upravila se plavební komora. Snížily se přelivné hrany pravého a středního pole bezpečnostního přelivu o 1,5 m a osadily se nové segmentové uzávěry. Byla prodloužena dolní vráteň horních vrat plavební komory a dolní vrata byla vyměněna za nová. Záporník horního ohlaví byl snížen o 6 m, horní prah dolního ohlaví byl zvýšen o 2,2 m.

 

Přihlášku zašlete do 20. května 2024 na cssi@csvh.cz

Účastnický poplatek: pro členy ČSVH, ČSSI, ČKAIT ……… 100,- Kč

                                     pro ostatní účastníky ………………… 200,- Kč

 

Účastnický poplatek zahrnuje náklady na dopravu, přípravu a organizaci exkurze.

Počet účastníků je omezen na 35 osob.

 

Ing. Miloslava Melounová

Česká společnost vodohospodářská ČSSI, z. s.

Staroměstská 1504/1

370 04 České Budějovice

tel.: 602 126 288

PŘIHLÁŠKA

 

Přihlašuji se k účasti na odbornou exkuzi na VD HNĚVKOVICE dne 28. 5. 2024.

 

Odjezd ve 13 hod. z Českých Budějovic, Mariánské náměstí.

Předpokládaný návrat do 17 hod.

 

Případnou vlastní dopravu nahlašte.

 

 

 

Jméno, příjmení :

 

Bydliště:

 

e-mail:                                                                telefon:

 

Jsem členem ČSVH, ČSSI, ČKAIT    ano/ne (nehodící se škrněte).

 

 

 

Podpis:

 

 

 

Přihlášku odešlete nejpozději do 20. 5. 2024 na cssi@csvh.cz

 

 

Účastnický poplatek zašlete na č. u. 218395308/0300

Variabilní symbol: 10

Zpráva příjemci: uvádějte jméno účastníka