Jdi na obsah Jdi na menu
 


2. 2. 2024

Světový den mokřadů

Světový den mokřadů

2. února je Světový den mokřadů. Dne 2. února 1971 v íránském městě Ramsar na břehu Kaspického moře  byla podepsána Úmluva o mokřadech, známá jako Ramsarská úmluva.  Světový den mokřadů byl poprvé slaven v roce 1997.

Více o Ramsarské úmluvě: https://www.ramsar.org/

Podrobnosti o Světovém dni mokřadů najdete na webu OSN

Ramsarská úmluva má 171 smluvních stran, tedy států, které se k ní připojily. Každá smluvní strana je povinna zařadit alespoň jeden ze svých mokřadů na Seznam mokřadů mezinárodního významu, který úmluva spravuje, a zajistit adekvátní ochranu a rozumné užívání mokřadů na svém území. Seznam v současné době čítá více než 2 400 mokřadů celého světa o celkové rozloze 2,5 miliónu kilometrů čtverečních.

Česká republika je smluvní stranou úmluvy od roku 1990 a v seznamu má zapsáno celkem 14 mokřadů. Jsou mezi nimi rybniční soustavy (např. Třeboňské rybníky, Novozámecký a Břehyňský rybník, Lednické rybníky), říční nivy (např. Litovelské Pomoraví, Mokřady dolního Podyjí), rašeliniště (např. Šumavská rašeliniště, Krkonošská rašeliniště) a dokonce i jeden ojedinělý podzemní mokřad – Podzemní Punkva. Stát se zavazuje ke zvýšené péči a ochraně těchto území.