Jdi na obsah Jdi na menu
 


4. 6. 2023

Rybníky a rybářství

Právní režim rybníka (Tlapáková)

Seznam rybníků v ČR

Rybníkářství

Význam a funkce rybníků

Rybníky a rybníkářství (UPOL)

Sláva českého rybnikářství

Jihočeské rybníky a rybnikářství

O RYBNÍCÍCH A NERYBNÍCÍCH (Holzman, 2005) O-rybnicich-a-nerybnicich.pdf

Příspěvek k dějinám českého rybníkářství (Teplý, 1937)

STARÉ RYBNÍKÁŘSKÉ NÁZVOSLOVÍ podle F. Teplého Staré rybníkářské názvosloví.pdf

STARÉ RYBNÍKÁŘSKÉ MÍRY A VÁHY Staré rybníkářské míry a váhy.pdf

 

Názvy rybníků

Pokud se nejmenují podle vesnice nebo potoka v okolí, případně události, která u nich stala, obvykle mají název podle své funkce.

Pramenný rybník

Rybník je napájený podzemní vodou z pramenů na jeho dně. 

Nebeský rybník neboli nebesář

Rybník je napájený pouze dešťovou vodou a v zimě tajícím sněhem.

Říční nebo potoční (obtočný) rybník

Rybník je postavený vedle potoka nebo řeky a přítok do něj reguluje stavidlo propojené s vodním tokem. Jeho výhodou je, že odolává povodním a lze na něm lehce udržovat stabilní výšku hladiny.

Průtočný rybník

Vodní tok ústí přímo do rybníka a vytéká z něho skrz hráz. V případě povodně je velmi ohrožen, protože neregulované množství vody může přetéci hráz, voda ji na druhé straně podemele a hráz se protrhne.

Nadýmač

Zásobní nádrž, která napouští zarybněné rybníky pod sebou, pokud vysychají kvůli teplému počasí nebo klimaticky suchému období. Podobně zdržník slouží k zadržení vody, aby ji mohl v době sucha upouštět do hlavního rybníka pod sebou.

Držník

Rybník držník má za úkol zadržet povodně, když se protrhly nebo přelily hráze rybníků nad ním. Proto má silnou hráz, pevný přepad, zpevněný odtok pod stavidlem a drží ho kořeny mohutných dubů.

Haltýř

Historický hospodářský rybník, ve kterém se chovají ryby na rychlou spotřebu nebo prodej. Bývá malý, aby se z něho dobře lovilo. Ryby jsou v nádrži natěsnané tak, že delší dobu by zde nepřežily.

Návesní rybník

Rybník umístěný na návsi. Slouží k chovu ryb a zároveň plavení koní, napájení dobytka a také jako požární nádrž.   

Mlýnský rybník

Voda v rybnících sloužila jako zásobárna energie. Když se mlelo obilí, otevřel se náhon a stavidla. Proudící voda roztočila mlýnské kolo. Lopatky poháněly nejen mlýny na obilí, ale také papírny (drtilo se v nich dřevo na výrobu celulózy) a doly (drtila se v nich ruda na prášek). Později sloužily jako generátory na výrobu elektrické energie.

Hamerský rybník

Voda z rybníku poháněla náhonem hamr (buchar na zušlechťování kovové rudy) nebo kovárnu (finální výroba kovových předmětů).

Pilský rybník

Voda sloužila pro pohon pily. Zpracovávalo se v ní surové dřevo na topení, ale také stavební dříví (prkna, trámy, hranoly, desky).  

Zámecký rybník

Typický název vodní nádrže v těsné blízkosti hradu, zámku či tvrze. Sloužil k chovu ryb a často také jako součást obrany šlechtického sídla.

Pivovarský rybník

Pivovary potřebují velké množství technologické vody k vaření piva a zároveň dříve vypouštěly velké množství odpadních organických vod, které zadržovaly právě pivovarské rybníky, ve kterých organika vyhnívala, než se dostala do vodního toku.

Dehtář

Výroba dehtu pálením dřeva s omezeným přístupem vzduchu, která připomíná výrobu dřevěného uhlí, vyžadovala dostatek vody. Tu zaručoval právě rybník.

Stabilizační (biologický) rybník

Účelem biologického rybníka je udržet čistou vodu. Obvykle jsou stabilizační biologické rybníky vybudovány pod výpustěmi z čističek a kanalizací, případně nad přírodními koupališti.

 

Rybářské hospodaření

Rybáři mají pro rybniční hospodaření zvláštní terminologii. Hlavní rybník je největší v oblasti. V hlavních rybnících dorůstají ryby a nakonec se slovuje vážná neboli tržní ryba. Plůdkový předvýtažník, plůdkový výtažník a výtažník slouží k chovu mladých ryb postupně během jejich života. Komorový rybník slouží ke komorování neboli zimování ryb před vysazením do hlavních rybníků. V matečních rybnících se chovají generační ryby. Výtěrové rybníčky slouží k tření ryb.