Jdi na obsah Jdi na menu
 


Připravované akce

Odborná exkurze na stavbě nového bezpečnostního přelivu na VD Orlík

 • Pořadatel: ČSVH
 • Termín: 18. 10. 2023
 • Místo: Vodní dílo Orlík, Klenovice 61, obec Milešov
 • Čas: zahájení exkurze v místě 13:30 hod.,  odjezd autobusu z Českých Budějovic 12:00

Cílem projektu je zajistit bezpečnost VD Orlík i pro případ výskytu zcela extrémních povodní. Po rekonstrukci bude vodní dílo schopno bezpečně převést desetitisíciletou povodeň. Zabezpečení vodního díla proti účinkům velkých vod bude vyřešeno vybudováním doplňkového bezpečnostního přelivu a skluzu s vysokou kapacitou. Vodní dílo Orlík zůstává v průběhu rekonstrukce v provozu. Staveniště se nachází v příkrém svahu a klade na zhotovitele mimořádné požadavky na vybavení, organizaci práce a dodržení harmonogramu. Velkou výzvou je provádění masivních železobetonových konstrukcí v pracovních postupech přesahujících objem 200 m3. Celkový objem konstrukčních betonů přesahuje 50 tisíc m3. S ohledem na velmi vysoké rychlosti proudění vody ve skluzu jsou zadány přísné podmínky pro kvalitu betonu a rozměrovou přesnost.

Měření množství pitné i odpadní vody

 • Pořadatel: ČSVH ve spolupráci s ČKAIT oblastní kancelář Č. Budějovice
 • Termín: říjen 2023
 • Místo: České Budějovice, Krajský úřad – Jihočeský kraj

Anotace: Seminář je určen všem, kteří se připravují, nebo již provozují zařízení pro odvádění a čištění odpadních vod ve své obci. Je zaměřen na legislativní povinnosti spojené s měřením množství pitné vody a odpadních vod, včetně povinnosti vlastníků měřících zařízení. Konkrétní termín semináře včetně pokynů k přihlášení budou zveřejněny v příštím čísle Zpravodaje.

Odborné akce pro vodohospodáře pořádané jinými subjekty

HYDROLOGIE MALÉHO POVODÍ 2023 30. 5. - 1. 6. 2023

 • Pořadatel: Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v.v.i.
 • www.ih.cas.cz

Rybníky 2023 Praha 15. - 16. 6. 2023

 • Pořadatel: ČVUT
 • info:konferencerybniky@gmail.com

VODA 2023 Litomyšl 20. - 22. 9. 2023

 • Pořadatel: CzWA
 • www.bienalkaczwa.cz