Jdi na obsah Jdi na menu
 


STAVBA NOVÉHO BEZPEČNOSTNÍHO PŘELIVU VD ORLÍK 18. 10.

P O Z V Á N K A

 

Česká společnost vodohospodářská ČSSI, z. s. Vás zve na odbornou exkurzi na

 

STAVBU NOVÉHO BEZPEČNOSTNÍHO PŘELIVU VD ORLÍK

 

Termín:            18. října 2023

Odjezd:            12:00 hod. z Mariánského náměstí v Českých Budějovicích (autobus)

Příjezd:             do 17:00 hod.

Organizační garant: Ing. Miloslava Melounová, +420 602126288

 

Předmětem odborné exkurze je prohlídka stavby bezpečnostního přelivu.

Při extrémní povodni v srpnu 2002 byl Orlík zatížen vodou podstatně větší, než na jakou je dimenzován, přesto přítoku do nádrže, který výrazně překročil hodnotu Q100, Orlík odolal. Z důvodů snížení rizika poruchy konstrukce přehrady za povodní a zvýšení bezpečnosti vodního díla bylo rozhodnuto o realizaci bezpečnostního přelivu, který převede přes těleso hráze vodního díla Orlík případné desetitisícileté povodně. Účelem stavby je převedení extrémních průtoků a ochrana VD Orlík před negativními účinky těchto průtoků.

Vodní dílo Orlík zůstává v průběhu rekonstrukce v provozu. Staveniště se nachází v příkrém svahu a klade na zhotovitele mimořádné požadavky na vybavení, organizaci práce a dodržení harmonogramu. Velkou výzvou je provádění masivních železobetonových konstrukcí v pracovních postupech přesahujících objem 200 m3. Celkový objem konstrukčních betonů přesahuje 50 tisíc m3. S ohledem na velmi vysoké rychlosti proudění vody ve skluzu jsou zadány přísné podmínky pro kvalitu betonu a rozměrovou přesnost.

 

Přihlášky v případě zájmu zašlete do 30. září 2023 na cssi@csvh.cz

Účastnický poplatek: pro členy ČSVH, ČSSI, ČKAIT ……… 300,- Kč

                                       pro ostatní účastníky ………………… 500,- Kč

Účastnický poplatek zahrnuje náklady na dopravu, přípravu a organizaci exkurze.

Počet účastníků je omezen na 35 osob.

 

 
  Obdélník: se zakulacenými rohy: Účastníci exkurze musí být vybaveni ochranou přilbou, reflexní vestou a pevnou obuví!

 

 

 

 

 

 

Ing. Miloslava Melounová

Česká společnost vodohospodářská ČSSI, z.s.

Staroměstská 1504/1

370 04 České Budějovice

tel.: 602 126 288

 

 

PŘIHLÁŠKA

 

Přihlašuji se k účasti na odbornou exkuzi na STAVBU NOVÉHO BEZPEČNOSTNÍHO PŘELIVU VD ORLÍK dne 18. 10. 2023

 

Odjezd 12oo hod. z Č. Budějovic, Mariánské náměstí, předpokládaný návrat do 17oo hod.

 

 

 
  Obdélník: se zakulacenými rohy: Účastníci exkurze musí být vybaveni ochranou přilbou, reflexní vestou a pevnou obuví!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jméno, příjmení :

 

Bydliště:

 

e-mail:                                                                telefon:

 

Jsem členem ČSVH, ČSSI, ČKAIT    ano/ne (nehodící se škrněte).

 

 

 

Podpis:

 

 

 

Přihlášku odešlete nejpozději do 30. 9. 2023 na cssi@csvh.cz

 

 

Účastnický poplatek zašlete na č. u. 218395308/0300

Variabilní symbol: 10

Zpráva příjemci: uvádějte jméno účastníka