Jdi na obsah Jdi na menu
 


MĚŘENÍ PITNÝCH A ODPADNÍCH VOD 17. 10.

P O Z V Á N K A

Česká společnost vodohospodářská ČSSI, z. s.  ve spolupráci s ČKAIT Č. Budějovice a

odborem životního prostředí KÚ Č. Budějovice pořádá seminář na téma

 

měření pitných a odpadních vod

 

který se uskuteční

dne 17. 10. 2023 od 9:30 hod.

v jednacím sále zastupitelstva Krajského úřadu Jihočeského kraje

U Zimního stadionu 1952/2 v Českých Budějovicích

 

Seminář je určen především pro obce jako vlastníky a provozovatele vodovodů a kanalizací, odborné zástupce provozovatele, vodoprávní úřady a projektanty. Účastníci budou seznámeni s problematikou měření dodávané pitné vody odběratelům a způsoby měření odpadních a dešťových vod.

 

Program:

9:00             Prezentace účastníků

9:30             Zahájení semináře  

9:40             Měření dodávané pitné vody

  • historie měření vody ve vodovodních sítích
  • požadavky legislativy a očekávaný vývoj
  • mechanické a digitální měření         
  • fakturační vodoměry pitné vody a ostatní 
  • požadavky kvalifikace pro montáž vodoměrů
  • měření vody předané

12:00           Měření odváděných odpadních vod

  • požadavky legislativy 
  • způsob stanovení množství vypouštěných odpadních vod, srážkových vod
  • zařízení pro měření odpadních vod

13:00           Řešení sporů v oblasti měření a fakturace

13:30           Diskuse, závěr

 

Přednášející:   Ing. Jaroslav Černý, Ing. Jiří Lipold, Ing. Miloslava Melounová, Josef Procházka,

                          Ing. Mgr. Zdeněk Strnad , Ing .Lubor Tomanec, Ing. Tomáš Vašíček

 

 

Odborný garant:          Ing.  Jaroslav Černý

Organizační garant:    Ing. Miloslava Melounová

Kontakt:                         telefon 602 126 288, miloslava.melounova@seznam.cz

 

 

 

Organizační pokyny

V případě zájmu o účast vyplňte, prosím, následující přihlášku a zašlete ji nejpozději do

10. 10. 2023 na adresu  ČSVH, Staroměstská 1, České Budějovice

                       nebo e-mailem na adresu cssi@csvh.cz

 

Účastnický poplatek:     1 200,- Kč /os   pro členy ČSVH, ČKAIT  1000,-Kč/os

Účastnický poplatek zahrnuje náklady na občerstvení, přípravu a organizaci.

 

Platbu poukažte na č. u. 218395308 / 0300                                IČO organizátora:   75122031

Variabilní symbol: uvádějte IČO vysílajícího subjektu

 

Na adresu uvedenou v přihlášce bude vystaven daňový doklad, který obdržíte u prezence, nebo bude zaslán do 3 týdnů od ukončení semináře. Den zaplacení je datum vzniku ZP.

Při neúčasti se poplatek nevrací, je možné vyslat náhradníka. Změna programu vyhrazena.

 

 

Závazná přihláška

na seminář dne 17. 10. 2023

měření pitných a odpadních vod

 

Příjmení, jméno, titul

1.   …………………………………………………………

2.   …………………………………………………………

Název a adresa vysílající obce, organizace:

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….

PSČ……………………………

IČO:……………………………DIČ:…………………………………………

Tel.:……………………………………………………..E-mail:……………………………………….

 

Potvrzujeme, že jsme dne…………………………uhradili účastnický poplatek za ……….osob   

v celkové výši……………………..Kč                       z čísla účtu plátce:  ……………………………………..

Číslo účtu organizátora semináře u ČSOB Č. Budějovice           č.ú. 218395308 / 0300,

variabilní symbol = IČO vysílajícího subjektu

 

 

……………………………………………………………….

podpis