Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kalkulace cen pro vodné a stočné

 

 

P O Z V Á N K A

Pozvánka a přihláška Pozvánka 25.10.2022.docx

Česká společnost vodohospodářská ČSSI, z. s. ve spolupráci s OK ČKAIT České Budějovice

pořádá seminář na téma

 

 

 

KALKULACE CEN PRO VODNÉ

A STOČNÉ

 

dne 25. 10. 2022 od 9 hodin

 

v jednacím sále zastupitelstva Krajského úřadu Jihočeského kraje

U Zimního stadionu 1952/2 v Českých Budějovicích

 

Přednášející: Ing. Pavel Peroutka, ekonomický auditor

 

Seminář je určen především pro obce jako vlastníky a provozovatele vodovodů a kanalizací, především účetní, odborné zástupce provozovatele a vodoprávní úřady. Účastníci budou seznámeni s některými novými požadavky legislativy v oboru vodovodů a kanalizací (novela vyhl. č. 428/2001 Sb.)

 

Program:

9:00            Prezentace účastníků

9:30            Zahájení semináře   

9:40            Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací

  • Plán obnovy vodovodů a kanalizací
  • Hodnota majetku v reprodukční ceně
  • Vyhodnocení opotřebovanosti majetku
  • Přehled o tvorbě a čerpání prostředků obnovy

10:40           Občerstvení         

11:00           Kalkulace cen pro vodné a stočné

  • Cenový výměr MF
  • Kalkulace cen pro vodné a stočné
  • Aktualizace kalkulace cen pro vodné a stočné
  • Porovnání kalkulovaných cen pro vodné a stočné se skutečností
  • Přiměřený zisk     

13:30           Diskuse, závěr

 

 

Garant akce: Ing. Miloslava Melounová

Kontakt: telefon 602 126 288, miloslava.melounova@seznam.cz

 

 

 

Organizační pokyny

V případě zájmu o účast vyplňte, prosím, následující přihlášku a zašlete ji nejpozději do 20. 10. 2022 na adresu Česká společnost vodohospodářská ČSSI, z. s., Staroměstská 1504/1, 370 04 České Budějovice

nebo e-mailem na adresu  cssi@csvh.cz

 

Účastnický poplatek: 1 000,- Kč /os, pro členy ČSVH 800,-Kč/os

Účastnický poplatek zahrnuje náklady na občerstvení, přípravu a organizaci.

Platbu poukažte na č. u. 218395308/0300                    IČO organizátora: 75122031

Variabilní symbol: uvádějte IČO vysílajícího subjektu

 

Na adresu uvedenou v přihlášce bude vystaven daňový doklad, který obdržíte u prezence, nebo bude zaslán do 3 týdnů od ukončení semináře. Den zaplacení je datum vzniku ZP.

Při neúčasti se poplatek nevrací, je možné vyslat náhradníka. Změna programu vyhrazena.

 

 

Závazná přihláška

na seminář dne 25. 10. 2022

KALKULACE CEN PRO VODNÉ A STOČNÉ

 

Příjmení, jméno, titul

1.   …………………………………………………………

2.   …………………………………………………………

Název a adresa vysílající obce, organizace:

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….

PSČ ……………………………

IČO …………………………… DIČ …………………………………………

Tel. ……………………………………………………. E-mail …………………………………….

 

Potvrzujeme, že jsme dne ………………………… uhradili účastnický poplatek za ………. osob   

v celkové výši …………………….. Kč                       z čísla účtu plátce:  ……………………………………..

Číslo účtu organizátora semináře u ČSOB Č. Budějovice           č. ú. 218395308 / 0300

variabilní symbol = IČO vysílajícího subjektu

 

 

……………………………………………………………….

podpis